Τομείς εξειδίκευσης

  • Τροχαία ατυχήματα
  • διαζύγια, διατροφές
  • κληρονομικά
  • μισθώσεις
  • αγορά ακινήτου (έλεγχος τίτλων, προσημείωση και εξάλειψη υποθήκης ακινήτου ), 
  • αποζημιώσεις
  • αιτήσεις πολιτικού ασύλου
  • καταναλωτές
  • υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010) - διαδικασία επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού & αιτήσεις ενώπιον ειρηνοδικείου